Generelle Vilkår for Brug af Hjemmesiden

Forudsætning:

På denne side angives de Generelle Vilkår for brug af hjemmesiden www.expoveneto.it (efterfølgende benævnt “Generelle Vilkår” og “Hjemmesiden”), som gælder for alle besøgende på hjemmesidens sider.
Ved adgang til hjemmesiden og en hvilken som helst brug af dens indhold og websider, accepterer bruger samtidigt disse Generelle Vilkår. Hvis de Generelle Vilkår ikke accepteres, opfordres bruger til ikke at anvende og besøge Hjemmesiden.
Den som besøger Hjemmesiden forpligter sig til ikke at anvende Hjemmesidens indhold og materiale til ulovlige formål eller formål, der strider imod den gældende lovgivning. Attiva S.p.A. kan til enhver tid uden varsel ændre de Generelle Vilkår uden pligt til at informere brugerne. Det er den besøgendes pligt regelmæssigt at tjekke brugervilkår inden adgang til Hjemmesiden. Adgang til Hjemmesiden efter disse ændringer medfører ubetinget accept af de nye Generelle Vilkår.Den som besøger Hjemmesiden forpligter sig til ikke at anvende Hjemmesidens indhold og materiale til ulovlige formål eller formål, der strider imod den gældende lovgivning. Attiva S.p.A. kan til enhver tid uden varsel ændre de Generelle Vilkår uden pligt til at informere brugerne. Det er den besøgendes pligt regelmæssigt at tjekke brugervilkår inden adgang til Hjemmesiden. Adgang til Hjemmesiden efter disse ændringer medfører ubetinget accept af de nye Generelle Vilkår.

Art. 1) Copyright – Intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hjemmesidens indhold og oplysninger som eksempelvis herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, lydfiler og grafik, er underlagt copyright og nyder ophavsretlig beskyttelse.
På hjemmesiden kan der desuden være billeder, der er omfattet af copyright ejet af tredjepart.
Det er forbudt at kopiere, redigere, distribuere, downloade eller anvende Hjemmesidens indhold uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Attiva S.p.A., samt enhver anden aktivitet, som kan krænke ophavsrettighederne og ejere af ophavsretten til andre tilgængelige intellektuelle værker.

 

Art. 2) Brug af Hjemmesiden

Det er kun tilladt at anvende Hjemmesiden og dens indhold til privat brug, søgning eller til didaktisk brug. Det er ikke tilladt at anvende Hjemmesidens indhold til direkte eller indirekte kommercielt brug forudsat at den relevante intellektuelle ejendomsret er angivet.
For eksempel, men ikke begrænset til Hjemmesidens indhold, som omfatter: tekster, fotografier, videoer, slogans, animationer og en hvilken som helst form for grafisk gengivelse og/eller tekst.
Hjemmesidens indhold må på ingen måde som helhed eller delvis kopieres, ændres, reproduceres, genudgives, uploades, omskrives, overføres eller distribueres i en hvilken som helst form uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Attiva S.p.A., på nær udprintning, download og visning af Hjemmesidens indhold til privat og ikke kommercielt brug, på den betingelse, at materialet ikke ændres og at den relevante intellektuelle ejendomsret angives.
Endvidere må Hjemmesidens indhold ikke distribueres som helhed eller delvis igennem kommunikationskanaler som Internet, TV, radio og en hvilken som helst anden form uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Attiva S.p.A.
 

Art. 3) Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

Hele Hjemmesidens indhold stilles til rådighed kun med henblik til information. Ligesom Expo Veneto Udvalget, garanterer Attiva S.p.A. ikke indholdets rigtighed og fuldstændighed, og forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse oplysninger uden varsel.
Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A. påtager sig intet ansvar for en hvilken som helst form for skade, som direkte eller indirekte kan henføres til mistet fortjeneste, der måtte opstå som følge af anvendelse eller manglende brug af Hjemmesiden og dens indhold eller hjemmesider, der direkte eller indirekte er forbundet med webstedet, det samme er gældende for stavefejl eller fejl.
Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A. påtager sig intet ansvar for en hvilken som helst form for skade, som direkte eller indirekte kan henføres til mistet fortjeneste, der måtte opstå som følge af fejl, trykfejl eller stavefejl i informationernes indhold, fotografier, generelle data tilknyttet de indtastede Arrangementer eller i siderne relateret til Tjenester til den Besøgende eller til Virksomhederne.
I forbindelse med links til andre hjemmesider, der udbydes af eksterne websteder, påtager Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A. sig intet ansvar for tilgængelighed, sikkerhed, indhold, og en hvilken som helst overtrædelse af lovgivningen eller krænkelse af tredjeparts rettigheder, som kan henføres til disse eksterne links. Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A. tager intet ansvar for indholdet af de hjemmesider, der linkes til.
Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A forbeholder sig ret til, til enhver tid at spærre eller begrænse adgang til Hjemmesiden i tilfælde af en hvilken som helst årsag og efter eget skøn. Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A frasiger sig ethvert ansvar og støtter på ingen måde indhold, meninger, bedømmelser, udtalelser, indlæg og anbefalinger, der offentliggøres af Virksomhederne og Myndighederne.
Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A kan på ingen måde identificeres med fotografiernes ophavsmænd og hvilket som helst indhold og udtryk indlagt på Hjemmesiden af Virksomhederne eller Myndighederne. Expo Veneto Udvalget og/eller Attiva S.p.A foretager ingen forudgående kontrol, filtrering eller undersøgelse af disse indlæg, men forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden varsel at slette disse indlæg og udtryk, som er uoverensstemmende og/eller overtræder foreliggende forordning og/eller tredjemænds rettigheder, endsige egne.
Brugerne har fuld ytringsfrihed til at kommentere tekster og fotografier, men bedes anvende et anstændigt sprog og udvise gode manerer. Attiva S.p.A. forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden varsel efter eget skøn at slette disse kommentarer, som er uoverensstemmende og/eller overtræder de Generelle Vilkår samt andres rettigheder.
 

Art. 4) Lovvalg og Domstol.

De foreliggende Generelle Vilkår er underlagt og reguleres af italiensk lov, det samme er gældende for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med de Generelle Vilkårs beståen, varighed og effektivitet, samt enhver anden aftale, der refererer til disse.
I lyset af ovenstående er den kompetente domstol, som har jurisdiktion til at behandle eventuelle tvister i forbindelse med de Generelle Vilkår og enhver anden aftale, der refererer til disse, Domstolen i Venedig. I henhold til italiensk lov, i tilfælde af sprogforskelle og afvigelser, der måtte forkomme mellem den italienske udgave af foreliggende betingelser og brugsvilkår, og en af de andre sprogudgaver som for eksempel den engelske eller franske, er den italienske udgave gældende.