Sivuston yleiset käyttöehdot

Esipuhe:

Tällä sivulla ovat sivun www.expoveneto.it käyttöehdot (jatkossa lyhyesti "käyttöehdot" ja "sivu"), joita kaikkien sivulla kävijöiden tulee noudattaa.
Sisäänkirjautuminen sivulle ja kaikki toiminta sivulla vaatii käyttöehtojen hyväksymisen. Siinä tapauksessa, että käyttäjä ei hyväksy sivun käyttöehtoja, riittää kun käyttäjä pidättäytyy sivun käytöstä.
Jokainen, joka saapuu sivulle, vahvistaa epäsuorasti, ettei käytä sivua eikä sillä olevaa materiaalia laittomiin tai muuten vastoin lakia oleviin tarkoituksiin. Attiva S.p.A. voi muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamatta tästä etukäteen käyttäjille ja edellyttää näitä tarkastelemaan käytöehtoja säännöllisesti ennen kirjautumistaan sivulle. Kirjautuminen sivulle tällaisten muutosten jälkeen merkitsee täyttä ja ehdotonta muutettujen käyttöehtojen hyväksymista.

Art. 1) Tekijänoikeudet - immateriaalioikeudet

Kaikki sivuston sisältö ja materiaali, erityisesti, mainitaksemme muutamia esimerkkejä, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, äänitiedostot ja grafiikka, ovat tekijänoikeuksien alaisia ja niitä suojellaan tekijänoikeuslailla.
Sivulla voi olla myös kuvia joiden tekijänoikeudet kuluvat kolmansille osapuolille.
On siis kiellettyä minkä tahansa sivulla olevan materiaalin kopiointi, editointi tai käyttö, jota ei ole erityisesti sovittu kirjallisesti Attiva S.p.A. :n kanssa, sekä kaikki muut toimet, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tekijänoikeuksiin sekä muiden oikeuksien haltijoihin.
 

Art. 2) Sivun käyttötapa

Sivua ja sen sisältöä voidaan käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, tutkimukseen tai opetukseen, lukuunottamatta suoraa tai epäsuoraa kaupallista käyttöä, edellyttäen, että immateriaalioikeudet ovat selvästi tunnistettavissa.
Sivuston sisällöllä tarkoitetaan esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, tekstejä, kuvia, videoita, iskulauseita, piirroksia ja grafiikkaa tai yleensä tekstiä.
Sivuston sisältöä ei voi miltään osin kopioida, muokata, julkaista uudelleen, ladata, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Attiva S.p.A. :n kirjallista suostumusta, lukuunottamatta tulostusta, lataamista tai katselua ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön mikäli sisältöä ei ole mitenkään muokattu ja sen immateriaalioikeudet ovat selvästi tunnistettavissa.
Lisäksi sivuston sisältöä ei saa, kokonaan tai osittain, levittää internetin, television, radion tai minkä tahansa muun kanavan kautta ilman Attiva S.p.A. :n kirjallista suostumusta.
 

Art. 3) Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus

Kaikki sivulla julkaistu tieto on yleistä tietoa antavaa. Attiva S.p.A. tai Expo Veneto komitea eivät takaa sen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, ja ne pidättävät oikeuden muuttaa tai päivitää näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät ole millään tavalla vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista tai voittojen menetyksistä, jotka johtuvat sivun käytöstä tai mahdollisuudesta käyttää sivua ja sen sisältöä, siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvistä sivuista, laiminlyönneistä tai virheistä.
Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät ole myöskään vastuussa mistään vahingoista, suorista tai epäsuorista, mukaanlukien voittojen menetykset, jotka johtuvat virheistä tai puutteista tiedoissa, valokuvissa, virheistä sivulle lisätyissä tapahtumissa tai sivuissa, jotka liittyvät palveluihin vierailijoille tai yrityksille.
Suhteessa sivustolle lisättyihin linkkeihin ulkopuolisille sivuille Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät ole vastuussa niiden saatavuudesta, turvallisuudesta, sisällöstä tai mistä tahansa rikkomuksesta lakia tai kolmansien osapuolten oikeuksia kohtaan. Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä.
Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. pidättävät myös oikeuden katkaista tai rajoittaa pääsyä internetsivulleen mistä tahansa syystä ja oman harkintansa mukaan.
xpo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät käytä hyväkseen mitään yritysten ja yhteisöjen lisäämiä sisältöjä, mielipiteitä, tuomioita, lausuntoja ja ilmoituksia sanoutuen irti kaikesta vastuusta tässä asiassa.
Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. eivät ole millään tavalla yhteydessä yritysten ja yhteisöjen sivulle lataamien valokuvien ja muun sisällön oikeudenomistajiin. Expo Veneto komitea ja/tai Attiva S.p.A. ei harjoita minkäänlaista kyseessä olevan materiaalin ennakkokontrollia, seulontaa tai keskustelua, mutta varaa oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan poistaa ilman ennakkovaroitusta sisältöä, joka on vaatimusten vastaista ja/tai loukkaa sen omia tai kolmansien osapuolten oikeuksia.
Käyttäjien tekstejä ja kuvia voi kommentoida vapaasti, mutta aina korrektilla kielellä ilman sopimatonta kielenkäyttöä. Attiva S.p.A. varaa itselleen oikeuden poistaa milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta oman harkintansa mukaan käyttäjien kommentit jotka eivät täytä tai rikkovat sivuston käyttöehtoja tai muiden oikeuksia.
 

Art. 4) Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Italia lakia ja erimielisyyksien ilmetessä sitä tulkitaan yleisten ehtojen ja muiden niissä mainittujen sopimusten mukaan.
Edellä mainituissa rajoissa riidat tutkitaan yleisten ehtojen ja muiden niissä mainittujen sopimusten mukaan Venetsian tuomioistuimessa.
Italian lain nojalla, jos yleisten ehtojen tulkinnat englannin ja ranskan kielellä eroavat italiankielisestä, italiankielinen versio on määräävä.