Aihe

TYÖ JA HENKILÖRESURSSIT

Tämä aihe antaa mahdollisuuden osallistua sarjaan tilaisuuksia, Expo 2015:n aiheiden mukaisesti, jotka liittyvät työhön ja henkilöresursseihin: työntekijöiden oikeuksista ammattiyhdistyksiin, koulutuksesta työturvallisuuteen, työturvallisuusmateriaaleista yritysten sertifiointiin ja työvoimatoimistoisa vuokratyövoiman välittäjiin. Lisätietoja...

Kaikilla Veneton tuotantoketjujen työntekijöillä, tarkkojen Euroopan Unionin normien mukaan, on itseasiassa useita oikeuksia, jotka liittyvät terveyteen ja työturvallisuuteen, miehen ja naisen tasa-arvoon työmarkkinoilla sekä kaikenlaisen syrjinnän vastustamiseen.

Keskeinen asema tässä yhteydessä on ammattiliitoilla, jotka voidaan määritellä "työntekijöiden yhdistyksiksi, jotka on perustettu suojelemaan jäseniensä ammatillisia etuja". Niiden aktiivisuus toteutuu useilla tasoilla, yrityksissä, piireissä, alueellisesti ja kansallisella tasolla antaen jäsenille apua ja neuvontaa.

Koko alueella, aina lain mukaan, on jatkuvasti rohkaistu parantamaan terveyttä ja työturvallisuutta kaikilla toimialoilla, julkisilla ja yksityisillä. Sen lisäksi pyritään myös parantamaan elin- ja työolosuhteita levittäen laajamittaisesti tietoa konsultoinnin ja koulutuksen kautta. 

Kun on kyse työturvallisuudesta, puhutaan ihmisistä, ei byrokratiasta, ja oikeus terveyteen on yksi perusperiaate. Eettinen maailma, monimutkainen ja erittäin tärkeä, avaa ovensa työntekijöille, työnantajille ja muille kiinnostuneille, tehdäkseen itseään tunnetuksi kohdennetuissa tapahtumissa maailmannäyttely 2015:n kuluessa.

Valitse aiheeseen liittyvä reitti TYÖ JA HENKILÖRESURSSIT

Reitti
Koulutus ja turvallisuusjärjestelmät
Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta on olennainen osa yrityksen yleistä hallintaa. Tässä mielessä keskeisessä asemassa ovat konsultointia ja koulutusta antavat yritykset sekä käytännössä työturvallisuusjärjestelmien hallinta.

Jatka...
Reitti
Työturvallisuusmateriaalit
Tutustu moniin mahdollisuuksiin ja tapahtumiin, jotka on luotu Expo 2015:n teemojen mukaisesti työturvallisuusmateriaalien alalle. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on merkittävässä roolissa kaikilla työpaikoilla, ei vain kaikkein alttiimmilla aloilla.

Jatka...
Reitti
Yritysten sertifikaatit
Tästä osiosta löydät sarjan kansainvälisen maailmannäyttelyn 2015 yhteyteen luotuja tapahtumia, jotka liittyvät yritysten sertifiointeihin.

Jatka...
Kalenteri Expo Veneto

Päivämäärät, jolloin tapahtuma järjestetään

Klikkaa sinua kiinnostavaa päivää lisätäksesi se omiin tapahtumiisi

1 Päiivä EI saatavilla 1 Päivä saatavilla 1 Ajankohta