Aihe

TUTKIMUS JA INNOVAATIO

Nanoteknologia, tutkimuslaitokset, yrityshautomot, uusien materiaalien tutkimus ja uusiutuva energia ovat vain muutamia niistä aiheista, joita venetsialaiset yritykset esittelevät vierailijoille tilaisuuksissa, jotka on suunniteltu korostamaan tärkeimpiä ja kiinnostavimpia tämän alan aiheita. Lisätietoja...

Tutkimus ja innovaatio ovat kaksi termiä, joilla Veneton alueella on itse asiassa erityinen merkitys. Alueen valmistavan teollisuuden asiantuntemus yhdistettynä tietoisuuteen siitä, että kilpailu on maailmanlaajuista, on ajan myötä johtanut jatkuvaan innovointiin sekä tuotteen että palvelun tasolla.

Erityistä huomiota näinä vuosina on kiinnitetty energian säästöön, joka on osaltaan vaikuttanut monen uusiutuvan energian parissa työskentelevän yrityksen kasvuun.

Valitse aiheeseen liittyvä reitti TUTKIMUS JA INNOVAATIO

Reitti
Nanoteknologia
Nanoteknologian kehitys pohjoisella alueella on luonut vahvaa kumppanuutta erikoistuneiden tutkimuslaitosten ja yritysten, jotka ovat kiinnostuneet investoimaan nanoteknologiaan, välille.

Jatka...
Reitti
Tutkimuslaitokset
Veneton alueen tutkimuslaitokset vaikuttavat merkittävällä tavalla alueen taloudelliseen kehitykseen.

Jatka...
Reitti
Yrityshautomot
Veneton alueella on useita yrityshautomoita; näitä on tarvittu erityisesti vastaamaan kolmannen vuosituhannen nopeasti vaihtuviin taloudellis-sosiaalisissa tilanteisiin.

Jatka...
Reitti
Laatusertifiointi
Laadun sertifiointi on hyvin herkkä kysymys. Toisaalta tuotteen, palvelun tai järjestelmän sertifiointi luo vastuuta asiakasta kohtaan, että täytämme kaikki ne laatuvaatimukset, jotka olemme itsellemme asettaneet.

Jatka...
Reitti
Innovaatiot kestävään kehitykseen
Kestävä kehitys ja innovaatio ovat kaksi aihetta jotka yhä useammin yhdistetään, koska ne viittaavat aiheeseen, joka Veneton alueella on aina suositumpaa.

Jatka...
Reitti
Energian säästö ja uusiutuva energia
Energiansäästö on aihe, joka on vahvan kiinnostuksen kohde: Veneton alueella siitä on vuosien kuluessa tullut osa taloudellista kulttuuria monien uusiutuvan energian parissa toimivien yritysten kasvun myötä.

Jatka...
Reitti
Uudet materiaalit ja teknologiat
Materiaalien tutkimus on yksi peruskysymyksistä minkä tahansa tuotteen valmistuksessa. Veneton alueen kutsumus valmistukseen vaatii siis tutkimuskeskuksia etsimään aina uusia materiaaleja käytettäväksi ja uusia teknologioita lisättäväksi moniin tuotantovaiheisiin.

Jatka...
Kalenteri Expo Veneto

Päivämäärät, jolloin tapahtuma järjestetään

Klikkaa sinua kiinnostavaa päivää lisätäksesi se omiin tapahtumiisi

1 Päiivä EI saatavilla 1 Päivä saatavilla 1 Ajankohta