Aihe

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Veneton alueen "vihreillä" yrityksillä, siis ympäristön toiminnassaan huomioivilla, kestävä kehitys on keskeinen arvo ja kaiken toiminnan perustavana ovat positiiviset vaikutukset koko yhteisölle. Lisätietoja...

Useat yhdistykset ovat vuorovaikutuksessa koulujen, opettajien ja kansalaisten kanssa todistaen Veneton alueen kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan.

Ympäristönsuojeluosion aiheet vaihetlevat vihreästä taloudesta ja vihreästä kemiasta matalan ympäristövaikutuksen omaavaan tuotantoon, ympäristönsuojelupalvelujen mekaniikasta alueen vesistöjen suojeluun, meren suojelusta maanparannukseen jaei vähäisimpänä, jätteiden käsittelyyn (keräys, hävitys ja kierrätys).

Tämän aiheen tavoitteena on Expo 2015:n aikana avata ovet kaikille kiinnostuneille vierailijoille yritysten ympäristönsuojelun kehitykseen.

Valitse aiheeseen liittyvä reitti YMPÄRISTÖNSUOJELU

Reitti
Vihreä talous ja vihreä kemia
Kiitos EXPO 2015:n, voit osallistua erilaisiin vihreän talouden ja vihreän kemian yriotysten järjestämiin tilaisuuksiin.

Jatka...
Reitti
Vähän ympäristöä kuormittava tuotanto
Matalan ympäristökuormituksen omaavien tuotteiden luominen on yksi tärkeimmistä uusien "vihreiden" yritysten tavoitteista: ympäristön huomioivalla toiminnalla on varmasti positiiviset vaikutukset koko yhteisöön.

Jatka...
Reitti
Ympäristönsuojelutekniikka
Ympäristön laadun hallinta niin sisällä kuin ulkona on yksi keskeisiä näkökohtia ympäristönsuojelutekniikassa.

Jatka...
Reitti
Alueen vesigeologinen kunnossapito
Veneton alue ja sen yritykset edistävät jatkuvasti vesialueensa kunnossapitoa, estäen riskejä asukkaille ja edistäen maatalouden vesijärjestelmän toimintaa.

Jatka...
Reitti
Padot ja meriensuojelu
EXPO 2015:n yhteydessä voi ottaa osaa meriensuojelussa toimivien yritysten järjestämiin tapahtumiin.

Jatka...
Reitti
Maankunnostustyöt
Tämä aihe tarjoaa sarjan tilaisuuksia EXPO 2015:n aikana jotka liittyvät maankunnostustöihin.

Jatka...
Reitti
Jätteiden keräys, vähentäminen ja kierrätys
Kierrätys estää käyttökelpoisten materiaalien tuhlaamisen varmistaen paremman tuotantokierron kestävyyden ja materiaalien käytön, vähentäen raaka-aineiden ja energian kulutusta sekä siihen liittyviä kasvuhuonekaasuja.

Jatka...
Kalenteri Expo Veneto

Päivämäärät, jolloin tapahtuma järjestetään

Klikkaa sinua kiinnostavaa päivää lisätäksesi se omiin tapahtumiisi

1 Päiivä EI saatavilla 1 Päivä saatavilla 1 Ajankohta