Yksityisyyden suoja

Viitaten erityisesti sivuun www.expoveneto.it, täsmennämme, että suurin osa sivuista ja/tai niiden sisällöstä on saatavilla ilman käyttäjän tunnistautumista. Missä on tarpeen kirjautua sisään sivustolle (rajoitetut alueet), tulee käyttäjän täyttää henkilökohtaiset tietonsa niille varattuihin kenttiin. Ilman pyydettyjen tietojen täyttämistä käyttäjä ei pääse sisään rajoitetuille alueille. Voitte halutessanne lähettää henkilökohtaiset tiedot meille myös sähköpostin välityksellä.

Ilmoitamme, että yllämainituissa tapauksissa EXPOVENETO voi käyttää henkilökohtaisia tietojanne noudattaen täysin 30. kesäkuuta 2003 annetun henkilötietojen suojaa koskevan asetuksen n. 196 perusperiaatteita.

Rekisterinpitäjä ja käsittelijä on Attiva spa, Via Portenari 21/23 - Marghera, VENETSIA (katso "Keitä olemme")

Haluamme kertoa Teille, että henkilökohtaisia tietonne sekä mahdollista sähköpostiosoitettanne, jotka lisäätte rekisteröityessänne rajoitetuille alueille, sekä kaikkia muita tietoja, jotka kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, käytetään seuraaviin tarkoituksiin: (a)palveluihin, hyväksyttyänne sivuston säännöt ja/tai yleiset käyttöehdot (b) toimiin, joita tarvitaan uutiskirjeiden valmisteluun ja lähettämiseen; (c) käyttäjätilin oikean käyttäjän varmistamiseen ja tilin suojaamiseen väärinkäytöltä; (d) palvelun hallintaan, ylläpitoon ja tekniseen tukeen; (e) parantamaan sivun EXPOVENETO laatua ja rakennetta sekä uusien toimintojen, ominaisuuksien ja palvelujen luomiseen; (f) mahdollisiin käyttäjän suositusten hallintaan sivun sisällöstä; (g) mahdollisen laittoman käytön ilmoittamiseksi viranomaisille; (h) lakien ja asetusten asettamien velvoitteiden täyttämiseen; (i) ajoittaiseen viestintään EXPOVENETON järjestämistä aloitteista ja tapahtumista.

Suostumuksen antaminen henkilötietojen käsittelyyn on välttämätöntä. Suostumuksen antamatta jättäminen ei aiheuta mitään seuraamuksia; ilman suostumusta ei ole kuitenkaan mahdollista tarjota teille edellämainittuja palveluja.

Edellämainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi henkilökohtaisia tietojanne voidaan käyttää ja luovuttaa, sekä teknisesti muokata kolmansien osapuolten, EXPOVENETON yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja voidaan antaa tiedoksi myös oikeus- ja valvontaviranomaisille sekä lakien ja määräysten mukaisiin tarkastuksiin oikeustoimenpiteiden nojalla. Joka tapauksessa henkilötietoja, joita suojaa henkilötietojen suojasta 30. kesäkuuta 2003 annettu asetus n. 196, ei saa paljastaa.

Tietojen käsittelyyn liittyen, käyttäjä voi tutustua milloin tahansa art. 7) mukaisiin oikeuksiinsa henkilötietojen suojaamisesta, jonka mukaan:

"Art. 7. Oikeus päästä henkilökohtaisiin tietoihin ja muut oikeudet"
 1. Henkilöllä on oikeus saada vahvistus omista henkilötiedoistaan tai niiden puutteesta, vaikka niitä ei olisi vielä kirjattu, ja niiden yhteydestä ymmärrettävässä muodossa.
 2. Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa:
  1. henkilötietojen lähde;
  2. tarkoitus ja käsittelytapa;
  3. käytetty järjestelmä mikäli tietoja käsitellään sähköisesti;
  4. omistajan, vastuuhenkilöiden ja edustajan tiedot, jotka on esitetty artiklassa 5, pykälässä 2;
  5. henkilöt tai henkilöryhmät, joille tietoja voidaan jakaa tai jotka voivat saada niistä tietoja virkansa puolesta .
 3. Henkilöllä on oikeus saada:
  1. päivitys, muutos tai haluttaessa tietojen yhteenveto;
  2. peruutus, muutos nimettömänä tai käsiteltyjen tietojen sulkeminen lainrikkomistapauksessa, mukaan lukien tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeetonta niihin tarkoituksiin joita varten tiedot kerättiin tai käsiteltiin;
  3. vahvistus siitä, kenelle kohdissa a) ja b) mainitut tiedot sekä niihin liittyvä sisältö on jaettu, paitsi milloin tämä on mahdotonta tai vaatii keinoja, jotka ovat selvästi epäsuhteessa suojattuihin tietoihin nähden.
 4. Henkilöllä on oikeus vastustaa, kokonaan tai osittain:
  1. perustelluista syistä henkilötietojen käsittelyä, vaikka ne liittyisivät tietojen keräämisen tarkoitukseen;
  2. henkilötietojen käsittelyä, joka liittyy markkinointiin, suoramyyntiin, markkinatutkimuksiin tai kaupalliseen viestintään.
Näitä oikeuksia säädellään asetuksella 196/03 art. 7. , käyttäjä voi ottaa yhteyttä Attiva S.p.A. :han lähettämällä kirjeen osoitteeseen Via Portenari 21/23 - Marghera VENETSIA, tai lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen:

EXPOVENETO voi tallentaa käyttäjätietoja (kirjautumistiheys, käyttäjän suosituimpia palveluita, tiedonsiirtojen kokoa, käyttäjälle näytettäviä tietoja jne.), sekä käyttää "GIF tarkistetta" nähdäkseen, onko EXPOVENETO:n lähettämät sähköpostiviestit avattu. EXPOVENETO käyttää myös tietoja, jotka eivät mahdollista käyttäjän suoraa tunnistamista (kuten nimettömät käyttäjätiedot, evästeet, IP-osoitteet, klikkaustiedot, selaimet ym.) parantaakseen sivua ja sen uusia ominaisuuksia, voidakseen tarkistaa ja valvoa käyttäjien mieltymyksiä, aktiivisuutta, viestintää ja käyttäymistä sivun käytön tehostamiseksi ja parantamiseksi. EXPOVENETO käyttää evästeitä, GIF tarkenteita ja lokitiedoston tietoja (a) mainoskampanjoiden tehokkuuden varmistamiseen; (b) tallentaa käyttäjätietoja, ettei käyttäjän tarvitse toistaa niitä (c) kontrolloidakseen sivun käyttäjämäärää, näytettyjä sivuja jne.; (d) merkitsee käyttäjän lähettämää sisältöä.