Pangyayari

Ang mga pangyayari na inihanda ng mga Kumpanya/authorities ng lugar ng Venice ay binahagi ayon sa TEMA na nilalaman ng isang mapa ng ITINERARYO upang mapadali ang iniyong biyahe sa Expo 2015.


 
Tema
AGRIKULTURA
Maaring matagpuan maraming pangyayari tungkol sa topic Agrikultura na gaganapin sa loob ng panahong EXPO 2015 at sa buong supply chain: mula sa gulay hanggang sa mga pananim, mula sa mga sereales/laon, prutas, floriculture at plans nursery, hanggang sa mga aparato at materyal para sa plantation, sa pagbalot at marketing ng lahat ng mga produkto.
Tema
INDUSTRIYA NG AGRIKULTURA
Ang industriya ng agrikultura ay isa sa pinaka importanteng sektor sa ekonomiya ng Venice at para sa export. Ang kaniyang produkto ay kilala sa buong Italia at sa mga ibang bansa ayon sa kanilang kalidad at tradisyon ng paghahanda ng produkto.
Tema
ALAK
Sa tema ng Alak, maaring matagpuan ang maraming na pangyayari sa loob ng panahon ng EXPO 2015 at sa buong siklong produksyon: mula sa pananim ng mga ubas hanggang sa laying at pag-ani ng ubas; mula sa pagsisilid sa botelya hanggang sa pagpapanatili, mula sa tasting at alak at pagkain hanggang sa mga makina at gamit para sa produksyon at pagbebenta.
Tema
KARNE
Ang suliranin ng karne ay kaugnay sa mga pangyayari na inahanda ng mga kumpanya ng sektor na ito sa lugar ng Veneto, sa okasyon ng Universal Exposition 2015. Sa sektor ng karne ay kasali din ang maraming programa: mula sa tasting hanggang sa produksyon ng alak, mula sa mga makina para sa pagbabalot hanggang sa paghahayupan at cogeneration ng enerhiya.
Tema
ISDA
Sa lugar ng Venice mayroon isang tunay na kultura ng isda. Ang region na ito ay ang unang region sa Italia ayon sa mga kumpanya an sa sektor ng isda, salamat din sa habang tradisyon sa arte ng isda, bilang isa sa mga pinaka importante aktibidad sa ekonomya.
Tema
TINAPAY, PASTA AT MATAMIS
Sa seksyon na ito maari ninyo matagpuan ang maraming pangyayari tungkol sa sektor ng tinapay, ng pasta at ng mga matamis, na inihanda ng mga kumpanya ng sektor sa okasyon ng Universal Exposition 2015. Ang lugar ng Venice ay ang sentro ng isa sa mga pinaka importanteng kumpanya sa produksyon ng tinapay, pasta at matamis sa buong mundo.
Tema
KALIDAD NG MGA PAGKAIN AT INUMIN
Itong tema na ito ay tungkol sa kalidad ng mga pagkain at inumin sa pamamagitan ng maraming pangyayari na inihanda sa okasyon at conectado sa mga topic ng Expo 2015.
Tema
TERRITORYO AT TANAWIN
Sa seksyon na ito maaring ninyo tuklasing ang mga maraming pangyayari tungkol sa territoryo at tanawin, na inihanda sa okasyon ng Expo 2015.
Tema
BAGONG TEKNOLOHIYA PARA SA PAGBABALAK NG BAYAN
Ang mga pangyayari tungkol sa bagong teknolohiya para sa pagbabalak ng bayan ay konektado sa arkitektura na mayroon respeto sa kaligiran, bio-housing, green renovation, at ang paggamit ng mga teknolohiya na mayroon respeto sa kaligiran, ayon sa isipan ng smart city.
Tema
RESPETO PARA SA KALIGIRAN
Ang mga kumpanya na "green", na may respeto sa kaligiran ay nagtatrabaho upang lumago ang situasyon ng lugar na ito.
Tema
TUBIG
Sa pamamagitan ng malalim tema na ito maarin tuklasin ang bawat oportunidad at pangyayari na gaganapin sa okasyon ng Expo 2015 tungkol sa tema ng tubit, pinagmumulan ng tubig at buong setkor mula sa mineral na tubit hanggang sa mga softdrinks at ang kanilang pagsisilid sa botelya.
Tema
WELLNESS SA TUBIG
Mula sa tema na ito ay maaring tuklasing ang wellness sa tubig sa pamamagitan ng mga pangyayari na inihanda para sa okasyong ng Expo 2015 tungkol ang mga spa center at immersyon. Alam natin ang halaga ng tubig para sa bawat katawan na mayroon buhay at kanyang kalidad bilang gamot, at walang katapat sa naturalesa.
Tema
ALAGANG HAYOP
Isang alagang hayop ay isang hayop na kasama sa bahay. At sa normal na paraan ang uri ng mga hayop ay pinipili ayon sa kanilang ugali at pagmumuka.
Tema
RESEARCH AT PAGBABAGO
Ang mga nanotechnogies, ang mga research institutes, incubator ng start-up, ang pagsiliksik ng bagong materyales, malinis na enerhiya at pagong programa ng mga kumpanya ng Veneto para sa mga bisita sa pamamagitan ng marami na pangyayari tungkol sa respeto ng kaligiran.
Tema
INFRASTRUCTURES AT TRANSPORT
Sa tema na ito ay posible tuklasin ang maraming oportunidad at pangyayari na espesyal sa okasyon ng Expo 2015 tungkol sa mundo ng mga infrastructure at transport.
Tema
HOUSING AT HOSTING STRUCTURES
Maraming kumpanya sa lugar ng Venice na eksperto sa mga housing at hosting structure: mula sa planning hanggan sa produksyon at pagbebenta. Sa loob ng panahon ng EXPO 2015 ay posibleng matagpuan ang bawat impormasyon tungkol sa mga furniture ng isang bahay o hosting structure.
Tema
FINANCE
Sa loob ng tema ng Finance ay matatagpuan ang maraming pangyayari para sa EXPO 2015 kasama ng mga lending institution at mga insurance companies.
Tema
TRADISYUNAL NA ARTISAN
Ang halaga ng isang produkto na ginawa sa kamay ay walang katapag. Ang lugar ng Venice ay mayaman sa mga produkto na gawa sa kamay; sa okasyon ng Expo 2015 maraming pangyayari ang gaganapin para sa sektor na ito.
Tema
ESTILO
Ang tema ng Estilo ay isang parte ng siklong produksyon ng lugar at isa sa pinaka kilala sa buong mundo, higit sa lahat ang trabaho ng artisan at ng mahulong trabaho gawa sa kamay.
Tema
SPORT AT FREE TIME
Ang tema ng Sport at Free Tima ay mayaman sa mga pangyayari na inihanda para sa EXPO 2015 sa Milano tungkol sa: makina at gamit para sa sport, ang industriya ng sport, club at iba pang mga pangyayari ng cycling at motorcycling.
Tema
EDUCATION AT TRAINING
Sa programa na ito matatagpuan ang maraming pangyayari na inihanda sa okasyon ng Expo 2015 tungkol sa buong sistema ng edukasyon, mula sa pinagmumulan ng edukasyon hanggang sa mataas na nebel ng edukasyon: kinder garden ng kumpanya, comprehensive school, international instituts, unibersidad, akademya at conservatory ng musika.
Tema
KULTURA AT SHOWS
Sa pamamagitan ng programa na ito ay maaring tuklasin ang mga esklusibong pangyayari na inihanda sa loob ng Expo 2015 upang madiskubre ang kultura at maraming shows, sa bawat katangian at tanawin: mula sa tula hanggang sa literatura, hanggang sa teatro at sa sayawan, mula sa mga konsiyerto hanggang sa mga produksyon ng musika, mula sa mga publishing house hanggang sa industriya at produksyong ng sine.
Tema
TURISMO AT RECEPTION HOTELS
Sa loob ng tema ng Turismo at Reception ng mga hotels ay maaring tuklasin ang mga katangian at pagmamalaki ng territoryo ng Venice. Ang lugar ng Venice ay isa sa pinaka kilalang suidad sa buong mundo, at ayon sa kadalasan ay na sa unang pwesto sa buong Italia.
Tema
ARTE
Sa loob ng programa na ito ay maari sumali sa mga pangyayari na inihanda sa okasyon ng Expo 2015, tungkol sa mga pinaka importanteng katangian ng territoryo ng Venice: ang arte.
Tema
ANG DAAN NG ESPIRITU
Sa pamamagitan ng programa o tema na ito ay maari ninyong tukalsin ang sektor na ito puno ng kultura at tradisyon, salamat din sa mga tinatawag itineraryo ng espiritu, sa okasyon ng Universal Exposition 2015, tungkol sa pilgrimage at tourismo ng relihiyon, meeting point at ang banal sa pinta.
Tema
KARIWASAAN
Sa loob ng tema na ito ay posibleng tuklasin ang mga maraming katangian ng kariwasaan sa pamamagitan ng mga pangyayari na inhanda para sa Expo 2015. Isang kayamanan at kariwasaan para sa bawat katangian: mula sa mga sentro ng spa, hanggang sa pagingat ng katawan sa pamamagitan ng makeup, cosmetics at pabango.
Tema
HEALTCARE
Sa okasyon ng EXPO 2015 maaring sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga association bilang serbisyo at tulong ng healthcare para kalusugan ng mga tao.
Tema
TRABAHO AT TRABAHADOR
Salamat sa tema na ito ay maari ninyo makilala ang mga itineraryo na inihanda sa okasyon ng Expo 2015, tungkol sa trabaho at trabahador: ang mga karapatan ng mga trabahador at mga labor union sa pagaasikaso ng safety, mula sa mga materyales para sa safety sa trabaho, hanggang sa mga certification ng mga kumpanya at mga employment agency.
Tema
KONEKSYON SA MUNDO
Salamat sa teknolohiya ang buong mundo ay konektado. Sa pamamagitan ng broadband connection ay posible makipagusap sa videoconference sa ibat ibang parte ng mundo.
Tema
PUBLIKONG PERFORMANCE, FAIR EXHIBITION AT FESTIVAL
Dito ninyo matatagpuan ang mga impormasyon tungkol sa mga festival, exhibition, public perfomance at pangyayari ng tradisyon sa loob ng programa ng region ng Venice sa panahon ng Universal Exposition sa Milano.
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto