Tema INFRASTRUCTURES AT TRANSPORT / Daan:

Regional Metropolitan Railway System (RMRS)

Tuklasin ang Regional Metropolitan Railway System (RMRS), sa pamamagitan ng maraming pangyayari na inihanda sa okasyong ng Expo 2015. Para malaman higit

Ito ay isang proyekto bilang serbisyo ng tren sa regional at suburban area at sa iba pang linea ng tren ng region ng Venice.

Kasali sa programa na ito ang pagpapatayo ng bagong stasyon ng tren.

Tatlo ang layunin ng region tungkol sa sektor na ito: ang paglago ng systema ng mga daan, ang pagbawas ng polusyon, at ang paglago din ng systema ng public transport, sa partikular ang tren.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari REGIONAL METROPOLITAN RAILWAY SYSTEM (RMRS)

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto