Tema INFRASTRUCTURES AT TRANSPORT / Daan:

Transport at logistics

Ang layunin ng programa na ito ay ipakilala sa pamamagitan ng mga pangyayarin para sa Expo 2015 ang mga aktibidad ng sektor ng transport at logitstics. Para malaman higit

Mula sa construction ng trasport, hanggan sa pagmamaneho, at sa partikular ang kumpanya na eksperto sa mga transport ng mga produkto, pagkain na nakabalot at serbisyon logistics.

Ang layunin at pulitika ng mga transport ng lugar ay ayon sa mga batas ng Europa ang paglago ng transport sa bawat bansa, ang mga koneksyon at magkaroon ng isang systema para sa bawat pangangailangan at sa respeto ng kaligiran, at sa partikular na mababang paggamit ng enerhiya.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari TRANSPORT AT LOGISTICS

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto