Tema RESEARCH AT PAGBABAGO / Daan:

Pagbawas sa enerhiya at malinis na enerhiya

Ang pagbawas ng enerhiya ay isang pinaka importanteng tema: sa paglipas ng panahon naging parte ng kultura ng ekonomyanng lugar ng Venice at parte ng paglago ng maraming kumpanya na nagtatrabaho sa sektor ng mga malinis na enerhiya. Para malaman higit

Sa okasyon ng Expo 2015 marami ang mga kumpanya ng sektor na ito na ipapatuyod ang kanilang pangyayari tungkol sa: bagong technique para sa pagbawas ng paggamit ng enerhiya para sa aktibidad ng mga tao.

Ang pagbawas ay posible kung atin ibabago ang proseso ng enerhiya at umanap ng isang malinis na source. 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PAGBAWAS SA ENERHIYA AT MALINIS NA ENERHIYA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto