Tema RESEARCH AT PAGBABAGO / Daan:

Nanotechnogies

Ang pagsulong ng mga nanotechnologies sa sa lugar ng north-east ay isang malakas na partership sa gitna ng mga research institutes na nagtatrabaho kasama ang mga kumpanyang lokal ng lugar an gustong mag invest sa sektor ng nanotech. Para malaman higit

Ito ang pagsimula ng isang sektor mula sa mga unibersiddad, association ng research at iba pang malaking internasyonal at nasyonal na kumpanya sa sektor ng high tech.

Ang pagsali sa mga pangyayari sa tema ng nanotechnogies ay isang importanteng proyeto para sa atin kabukasan.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari NANOTECHNOGIES

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto