Tema RESEARCH AT PAGBABAGO / Daan:

Certification ng kalidad

Ang certification ng kalidad ay isang mahirap na trabaho. Ang certification ng isang produkto, o serbisyo o systema ay isang responsabilidad sa kliyente ayon sa mga stardard ng pinili natin. Para malaman higit

Ang certification ay isang plus na dapat natin igagamit sa mga business deal.

Pano ba ang proseso ng certification? Ang mga pangyayari ng sektor na ito ay upang ipakilala sa mga kliyente ang bawat parte ng certification mula sa sektor ng mga pagkain hanggang sa sektor ng industriya.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari CERTIFICATION NG KALIDAD

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto