Tema RESEARCH AT PAGBABAGO / Daan:

Incubator na start-up

Maraming ang uri ng mga incubator na start-up na matatagpuan sa lugar ng Venice; dahil maramin din ang mga pangangailanga at palaging malakas ang pagbabago ng sosyal at ng ekonomya ng panahon na ito. Para malaman higit

Maraming ang uri ng mga incubator: incubator ng mga kumpanya, at una pa incubator ng mga isipan. Dahil sa rason na ito ay maraming katangian ang mga pangyayari na higit sa ordinaryo.

Maari din sumali sa mga meeting at workshop upang magkaroon ng mga bagong partership at collaboration.

 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari INCUBATOR NA START-UP

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto