Theme:

Feed

Pagkain: ang kaniyang halaga, il kanyang produksyon at mga ibat ibang uri. Mula sa industriya ng pagkain, hanggan sa agrikultura, sa paghahayupan, and industriya ng mga alak, ang seguridad at kalidad ng pagkain, hanggan sa tinapay, pasta, matatamis ng amin luto at tradisyon.

Tuklasin ang pangyayari ng tema FEED

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto