Tema INDUSTRIYA NG AGRIKULTURA / Daan:

Keso, gatas at helado

Sa okasyon ng Expo 2015 bukas ang mga pinto ng mga kumpanya ng lugar ng Veneto na gumagawa ng mga produkto na galing sa gatas. Ang produksyon ng gatas ay importante sa lugar ng Venice para sa sektor ng gatas at sa mga ibang produkto na galing sa gatas. Para malaman higit

Ang Keso ay isang halimbawa ng produkto na hinahanap din sa mga ibang bansa; bukod sa uri ng keso DOP, marami pang ibang uring keso ng lugar ng Venice na maaring hindi kilala datapwat masarap at tradisyunal.

Ang heladong yaring-bahay ay isa pang espesyalidad ng lugar; higit sa lahat ng mga rekado na ginagamit pinipili ayon sa kalidad nila: isa sa pinakamasarap na helado sa buong mundo ay matatagpuan sa lugar ng Venice.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari KESO, GATAS AT HELADO

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto