Tema INDUSTRIYA NG AGRIKULTURA / Daan:

Produksyon at pagpapanatili ng mga pagkain

Ang pagpapanatili ng mga pagkain ay isang kailangan na proseso para sa agricultural transformation. Ang layunin ay panatiliin ang mga nutritional values at iwasan ang adulteration ng pagkain. Para malaman higit

Sa kampo na ito, ang pagpapanatili ng pagkain ay isang teknolohiya para panatiliin ng maraming araw hanggang mga taon.

Isang halimbawa ay ang pagpapanatili ng gatas: hindi kailangan nang bagong gatas mula ng transformation. Datapwat maaring magkaroon ng mga adulteration o mikrobyo ang gatas sa loob ng konteng oras at hindi na pwedeng inumin dahil sa maraming mikrobyo; ang layunin nang mga proseso ng produksyon ng gatas ay panatiliin ang kaniyang consumption kahit pagkatapos ng ilan araw o buan.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PRODUKSYON AT PAGPAPANATILI NG MGA PAGKAIN

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto