Tema AGRIKULTURA / Daan:

Aparato at Pagbalot at Marketing

Ang pagbalot at marketing ng mga produkto na ito ay palaging mas importante at puno ng estratehia. Para malaman higit

Ang paghahanda, pagpapakilala at pagbalot ng produkto ayon sa marketing ay mahalaga kung gusto natin ibenta ang produkto. Ito ang mga layunin para isang modern na agriculture.

Pagkatapos umabot ang nibel ng marketing sa efficiency: maraming produkto ng lugar ng Venice na ineexport sa mga ibang bansa sa Europa at sa labas ng Europa.

Matatagpuan ninyo dito ang mga pangyayari, mga aktibidad, mga pagbibisita sa mga kumpanya ng sektor ng agrikultura.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari APARATO AT PAGBALOT AT MARKETING

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto