Tema TINAPAY, PASTA AT MATAMIS / Daan:

Makina at gamit para sa produksyon, pagbabalot at pagbebenta

Tuklasin ang mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya tungkol sa sektor ng mga makina o gamit para sa pagbabalot at produksyon, sa okasyon ng Universal Exposition 2015. Para malaman higit

Ang mga importanteng impormasyon tungkol sa pagpapakilala at pagbebenta ng mga produkto ay palanging mas mahalaga para sa marketing at pagkakalat ng mga produkto ng tinapay, pasta at matamis.

Maraming ang mga kumpanya, association at maliit, kalagitnaan at malaking kumpanya nag tatrabaho sa mga aktibidad na ito.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari MAKINA AT GAMIT PARA SA PRODUKSYON, PAGBABALOT AT PAGBEBENTA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto