Tema TINAPAY, PASTA AT MATAMIS / Daan:

Arina, lumang at industryal na gilingan

Tuklasin ang mga pinaka mahusay na pangyayari tungkol sa arina, lumang at industryal na gilingan sa loob ng panahon ng Universal Exposition sa Milano 2015. Para malaman higit

Ang arina ay isang produkto na galing sa proseso paggiling ng mga butil ng mga sereales at mga iba pang produkto na mayroon almirol. Mga halimbawa ay ang arina na mais, sebada, hulled wheat, bigas o palay, rye, oat, kamut etc. o legumes, mani, tuber.

Ang termino ng arina ay ginagamit para sa trigo, at sa partikular ang uring soft, at darak para sa uring durum na trigo. Ang paggamit ng mga uring arina naito ay para sa paggawa ng tinapay at pasta. Ito ang pinaka kilalang uri sa buong mundo ayon sa mga batas ng ibat ibang mga bansa.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari ARINA, LUMANG AT INDUSTRYAL NA GILINGAN

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto