Tema TINAPAY, PASTA AT MATAMIS / Daan:

Tradisyunal na matamis

Ang lugar ng Venice ay mayaman sa mga produkto ng tradisyunal na matamis. Mga halimbawa: ang pandoro, meringhe, torroncini, mandorlato, amaretti, marzapane, tiramisù, fregolotta… Para malaman higit

Ang lugar ng Venice ay isang region na mayaman sa tradisyon ng matamis. Maraming matamis na conectado sa piyesta ng lugar. Sa bawat panahon ay maaring matagpuan ang maraming uring matamis para sa bawat okasyon.

Sa bawat lugar matatagpuan ang maraming uring cake, krema, biskwit mula sa pasado, na ginagawa ayon sa dating reseta: itlog, gatas, pulot, asukal. Tuklasin ang mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya para sa sektor na ito sa okasyon ng panahon ng Expo 2015.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari TRADISYUNAL NA MATAMIS

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto