Tema ISDA / Daan:

Makita o gamit para sa pagbabalot at pagbebenta

Sa okasyon ng EXPO 2015 bukas ang mga pinto ng mga kumpanya ng lugar ng Veneto; ito ay isang oportunidad para ma kilala ninyo ang mga kumpanya na nagtatrabaho kasama ng mga industriya upang magkaroon ng mga bagong teknolohiya para sa sektor na ito. Para malaman higit

Ang pagbabalot ng mga produktong isda ay isa sa mga pinaka importanteng parte ng produksyon, ang mga makina para sa proseso ng aktibidad na ito ay upang iwasan ang mga bakteryo, panatiliin ang kalidad ng produkto at ang mas mahabang pagpapanatili.

Salamat sa isang mas malalim na abilidad ng know-how ay posible para sa mga kumpanya ng lugar ng Veneto mag planning, magpatayo at magbenta ng mga makinang qualified para sa pagbabalot at pagpapanatili ng kalidad ng produkto at para sa bawat pangangailagan.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari MAKITA O GAMIT PARA SA PAGBABALOT AT PAGBEBENTA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto