Tema ISDA / Daan:

Paghahayupan ng isda

Trout, salmon, perch, carp, sturgeon ay halimbawa ng maraming uring isda sa loob ng lugar ng Venice. Para malaman higit

Ang farming ng tubit o acquaculture ng lugar ng Venice ay isang lumang arte; bawat aktibidad na ginawa ng mga sentro ng isda sa loob ng region Veneto ay para magbigay ng halaga sa mga uring isda na lokal at sa paglago ng buhay ng mga isda at shellfish.

Kung isang isda ay inahalagahan, ang kaniyang paglaki at kalusugan ay mas mabuti, at kahit ang nebel ng hygiene at paglilinis ay mas mataas.

Sa loob ng panahon ng EXPO 2015 ay posibleng sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga sentro ng paghahayupan ng mga isda.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PAGHAHAYUPAN NG ISDA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto