Tema ISDA / Daan:

Palaisdaan at Freezing o paglalamig ng isda

Malakas ang tradisyon ng mga tao nagtatrabaho bilang mangigidsda, mga eksperto sa pagtrabaho ng isda… ito ang paraan pano nililipat sa bawat salinlahi ang hilig para sa kasariwaan ng produkto na ito. Para malaman higit

Isa sa pinaka importante parte ng siklong produksyong ng isda ay agn freezing. Ngayon mayroon maraming makina o gamit salamat sa mga bagong teknolohiya para sa freezing o paglalamig ng isda; maraming kumpanya sa Venice na nagtatrabaho para sa planning ng mga bagong makina ng teknolohiya para magkaroon ng tamang pagpapanatili ng isda ayon sa batas ng hygiene at paglilinis ng mga isda.

Mayroon din lugar para sa mga mangigidsda bilang sport o nagtatrabaho lamang sa sektor na ito.

Sa okasyon ng EXPO 2015 ay posibleng sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya ng sektor ng isda (bilang sport o hindi) at freezing nito.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PALAISDAAN AT FREEZING O PAGLALAMIG NG ISDA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto