Tema

KALIDAD NG MGA PAGKAIN AT INUMIN

Itong tema na ito ay tungkol sa kalidad ng mga pagkain at inumin sa pamamagitan ng maraming pangyayari na inihanda sa okasyon at conectado sa mga topic ng Expo 2015. Para malaman higit

Sa sektor na ito matatagpuan ang tatlong marka ng kalidad upang protektahan ang mga produkto ayon sa mga katangian ng kalidad: ang denominasyon na lukob na pinagmulaan protected designation of origin (PDO) o protected geographic indication (PGI) kung tama ang mga katangian ng kalidad. Isa pang importanteng katangian ay ang traditional specialty guaranteed (TSG) kapag isang produkto o pagkain ay galing sa materyal o rekado na ginamit sa prosesong produksyon, pagbabago o isang tradisyunal na kabuuan. Isa pang importanteng marka ay ang bio ayon sa pinagmulaan ng mga produkto/pagkain mula sa agrikultura na biological. 

Ganun din para sa mga inumin, gaya ng mga alak ay kailangan ang protected designation of origin (PDO) o protected geographic indication (PGI). Ang mga alak na PDO ay marami din ibat ibang grupo: Controlled and Guaranteed Denomination of Origin (DOGC) at protected designation of origin (PDO). Ang mga ibang grupong alak na PGI ay typical geographic indication (TGI).

Importante din ang mga proseso tungkol sa industriya ng produksyon at pagpadala, ng storage at transport, hanggang sa pagbebenta. Itong parte ng pagbebenta ay importante upang iwasan na ma palsipika ang produkto.

Maari ninyo matagpuan ang mga sagot at curiosidad tungkol sa tema na ito sa pamamagitan ng sektor ng mga pagkain. Ito ay isang pagkakataon para subukan ang mga ibat ibang tema sa loob ng Expo 2015.
 

Pilihin ang isang daan conectado sa tema KALIDAD NG MGA PAGKAIN AT INUMIN

Daan
Marka DOC at IGT para sa proteksyon ng mga tradisyunal na produkto
Sa pamamagitan ng programa na ito ay maari ninyong tuklasing ang mga pangyayari tungkol sa mga marka para sa proteksyon ng mga tradisyunal na produkto sa loob ng panahong ng Universal Exposition 2015.

Magpatuloy...
Daan
Kasulatan ng kalidad
Sa pamamagitan ng programa na ito ay maari ninyong tuklasin ang maraming pangyayari tungkol sa kasulatan ng mga pagkain at oportunidad na inihanda kasama ng Expo 2015.

Magpatuloy...
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto