Tema

KARNE

Ang suliranin ng karne ay kaugnay sa mga pangyayari na inahanda ng mga kumpanya ng sektor na ito sa lugar ng Veneto, sa okasyon ng Universal Exposition 2015. Sa sektor ng karne ay kasali din ang maraming programa: mula sa tasting hanggang sa produksyon ng alak, mula sa mga makina para sa pagbabalot hanggang sa paghahayupan at cogeneration ng enerhiya. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng mga pangyayari na ito maaring makita ang bawat parte ng siklong produksyon ng karne sa maraming uri: mula sa paghahayupan hanggang sa pastulan, mula sa katayan hanggang sa produksyon ng mga makina para sa pagbabalot.

LSa pamamagitan ng bagong teknoloyiha at bagong technique ng paghahayupan para sa pag-ingat ng pangkalusugan at hygiene at paglilinis ng pagkain ay maaring abutin ang matas na nebel ng kalidad ng karne.
 

Pilihin ang isang daan conectado sa tema KARNE

Daan
Tasting
Ang tasting ng mga karni ng lugar ng Venice ay isang arte ng pagluto. Maraming kumpanya na naghahanda ng mga special events tungkol sa tema ng alak at pagkain, at higit sa lahat ang karne.

Magpatuloy...
Daan
Karne at salumi o cured meat
Sa lugar ng Venice matatagpuan higit sa 1600 na butcheries. At samakatuwid ang tema ng pagbabago at pagbabalot ng karne ay isang totoong na kultura. Bukod sa mga pangyayari sa mga butcheries ay inihanda ng mga kumpanya na nag tatrabaho lamang sa pagbabago at pagbabalot.

Magpatuloy...
Daan
Itlog
Ang lugar ng Venice ay isa sa pinaka malaking produksyon sa merkado ng itlog at mga produktong galing sa itlog sa buong Italia.

Magpatuloy...
Daan
Makina para sa produksyon, pagbabalot at pagbebenta
Ang lugar ng Venice ay mayaman sa mga kumpanya na nagtatrabaho sa planning at pagpapatayo ng mga kailangan na gamit at makina para sa pagbabago at proseso ng karne.

Magpatuloy...
Daan
Pagkakatay
Ang pagkakatay ay isa sa unang proseso ng produksyon ng karne. Ang mga karni na galing sa pagkakatay ay dumadaan muna sa maraming kontrol ayon sa hygiene o paglilinis higit sa lahat sa loob ng lugar ng Venice.

Magpatuloy...
Daan
Paghahayupan at Pastulan
Madaling makikita sa paghahayupan ang mga pagtuloy ng agrikultura sa lugar ng Venice: respeto para sa kaligiran at teknolohiya ay ang sekreto ng mga kumpanya ng sektor na ito.

Magpatuloy...
Daan
Pagkain para sa hayop
Ang pangkalusugan ng mga hayop para sa produksyon ng karne ay ang sentro ng kalidad ng mga produkto ng lugar ng Venice.

Magpatuloy...
Daan
Makita at gamit at cogeneration, pagaasikaso ng mga organic waste
Salamat sa pagbabago ng teknolohiya at sa respeto para sa kaligiran ipinakita ng lugar ng Venice ang sikap sa sektor ng produksyon sa loob ng mga taon na ito upang magkaroon ng enerhiya mula sa mga organic waste.

Magpatuloy...
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto