Tema KARNE / Daan:

Itlog

Ang lugar ng Venice ay isa sa pinaka malaking produksyon sa merkado ng itlog at mga produktong galing sa itlog sa buong Italia. Para malaman higit

Nakokontrol ng lugar ng Venice ang bawat parte ng siklong produksyon ng itlog at mga produkto galing sa itlog upang magkaroon ng isang malusog na produkto at puno ng kalidad sa lamesa ng mga tao. 
Maari ninyo tuklasin sa proseso na ito ang maraming pangyayari na inihanda sa pamamagitan ng siklong produksyon sa okasyon ng Expo 2015.

 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari ITLOG

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto