Tema KARNE / Daan:

Makita at gamit at cogeneration, pagaasikaso ng mga organic waste

Salamat sa pagbabago ng teknolohiya at sa respeto para sa kaligiran ipinakita ng lugar ng Venice ang sikap sa sektor ng produksyon sa loob ng mga taon na ito upang magkaroon ng enerhiya mula sa mga organic waste. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng mga pangyayari tungkol sa suliranin na ito sa loob ng panahon ng Expo 2015 ay isang oportunidad para makilala ang estato ng mga aktibidad na ito.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari MAKITA AT GAMIT AT COGENERATION, PAGAASIKASO NG MGA ORGANIC WASTE

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto