Tema

ALAK

Sa tema ng Alak, maaring matagpuan ang maraming na pangyayari sa loob ng panahon ng EXPO 2015 at sa buong siklong produksyon: mula sa pananim ng mga ubas hanggang sa laying at pag-ani ng ubas; mula sa pagsisilid sa botelya hanggang sa pagpapanatili, mula sa tasting at alak at pagkain hanggang sa mga makina at gamit para sa produksyon at pagbebenta. Para malaman higit

Walang lugar sa mundo gaya ng Venice na mayroong malaking at malalim historya ayon sa kanyiang abilidad sa produksyon ng alak. Ang alak at ubas ay parte ng tanawin, ng kultura, ng historya ng lugar na ito. Ito ay naging parte buhay, ng ekonomya, ng pagmamali at tradisyon ng gastronomy.

Pinapatunay ng lugar ng Venice ang kaniyang abilidad bilang isa sa mga pinaka importanteng lugar sa Italia ayon sa produksyon ng ala. Ang consumpion ng alak at mga ibang tradisyunal na produkto sa gastronomya ay parte ng historya ng lugar Veneto. Ang bawat uring ubas, kung saan galing ang kulay pula o puti ng alak, ay tinatanim sa mga lupaing patag, mayaman sa tubig, mga lupain na mabunga, sa parteng burol, na mayroong klimang suwabe.

Ang alak ay ang resulta ng isang maingat na pangangalaga ng ubas, ng laying at pag-ani ng ubas: inaalagaan ang produkto na ito mula sa pagpapanatili hanggang sa pagsisilid sa botelya. Ang resulta ng isang tunay na industriya na maingat sa pangangalaga ng bawat detalye ng siklong produksyon at pagbebenta ng isang produkto na walang katapat. Sa okasyon ng EXPO 2015 bukas ang mga pinto ng industriya ng alak sa mga bisita na mayroon hilig sa mga produkto na may kalidad.

Pilihin ang isang daan conectado sa tema ALAK

Daan
Ubas, Laying at Pag-ani ng ubas
Sa seksyon na ito maari ninyo matagpuan ang maraming pangyayari tungkol sa pananim ng ubas, sa laying, sa pag-ani ng ubas at ang mga technique at higit sa lahat maari bumisita sa mga kumpanya na nagtatrabaho sa sektor ng alak at ubas sa Venice.

Magpatuloy...
Daan
Pagsisilid sa botelya
Ang pagsisilid ng alak, bisita sa kumpanya ng produksyon ng mga botelya at takip, mula sa mga makina para sa pagsisilid hanggang sa mga pinaka mabuting bodega sa Venice, ay halimbawa ng mga pangyayari na maari ninyong ma bisita sa seksyon na ito.

Magpatuloy...
Daan
Gamit para sa processing at pagbebenta
Maraming pangyayari ang pwede ninyong matagpuan ayon sa bawat kailangan at curiosity.

Magpatuloy...
Daan
Pagpapanatili at ageing
Maaring ninyo matagpuan ang mga impormasyon tungkol sa pagpapanatili at ageing ng alak: bisita sa mga pinaka mabuting bodega at kumpanya ng lugar ng Venice, pagpapakita ng isang totoong pagsisilid ng botelya at makina ng produksyon, pagsasanay at workshop upang makilala ang mga pinaka mabuting technique.

Magpatuloy...
Daan
Tasting, Alak at pagkain
Maari ninyo matagpuan sa seksyon na ito ang maraming pangyayari tungkol sa tasting ng alak, espesyal na hapunan, bisita at tours para subukan ang tasting ng alak at pagkain.

Magpatuloy...
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto