Tema ALAK / Daan:

Gamit para sa processing at pagbebenta

Maraming pangyayari ang pwede ninyong matagpuan ayon sa bawat kailangan at curiosity. Para malaman higit

Sa loob ng panahon umabot ang nebel ng lugar ng Venice sa mataas na qualification, salamat sa paglago ng merkado ng alak, na palaging lumalago.

Mas importante pa ang nebel ng produksyon at pagbebenta ng alak ngayon: etiketa, pagbabalot at ibat ibang uring packaging, wrappings.

Kasali sa sektor ng produksyon ng alak ang mga kumpanya at organisation na nagtatrabaho sa planning at sangguniang tungkol sa mga makina para sa produksyon ng alak, pananim at pagpapanatili ng mga ubasan, hanggang sa mga makina para sa transport at sa operation management, hanggang sa mga storage at pagpapalamig, sa paggawa at paggamit ng mga makina ng paglilinis ng tubig.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari GAMIT PARA SA PROCESSING AT PAGBEBENTA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto