Theme:

Buhay

Ang amin historya, at amin pagmamalaki at tradisyon, al estilo, ang sport, ang free time, edukasyon at pagaaral, ang kultura at shows, ang amin arte, ang daan ng espirito, ang promotion sa mga turista ng amin lugar at ang industriya ng mga hotels, ang kalusugan, seguridad, at kalidad ng mga trabaho.

Tuklasin ang pangyayari ng tema BUHAY