Tema ARTE / Daan:

Monumento at historical mansion

Sa pamamagitan ng programa na ito ay maari ninyong makilala ang mga bagong handog sa okasyon ng Universal Exposition, higit sa mga maraming arte sa loob ng isang orihinal na nilalaman, magkakaiba sa mga ordinaryong bahay, gaya ng mga historical na mansion. Para malaman higit

Maari ninyong din tuklasin ang mga monumento naka kalat sa buong territoryo, bilang saksi ng historya, ng mga gera, digmaang pangdaigdig at ng buong pasado.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari MONUMENTO AT HISTORICAL MANSION

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto