Tema TRABAHO AT TRABAHADOR / Daan:

Cerfication ng mga kumpanya

Sa loob ng itineraryo na ito maari ninyong makilala ang mga pangyayari na inihanda sa okasyon ng Expo 2015 tungkol sa sektor ng mga certification ng mga kumpanya. Para malaman higit

Ang mga certification ng mga kumpanya ay ayon sa kalidad, sa respeto para sa kaligiran o ayon sa safety at health ng mga trabahador ay isang saksi ng epekto ng tamang pagsunod ng mga kumpanya ng mga batas at qualification, ayon sa mga regulation ng buong mundo.

Ang bawat proseso ng certification ay parte ng planning, naginagawa kasama ng isang qualified advisor at pagkatapos sa pamamagitan ng confirmation ng verifier.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari CERFICATION NG MGA KUMPANYA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto