Tema TRABAHO AT TRABAHADOR / Daan:

Training at sistema ng pagaasikaso ng safety

Ang pagaasikaso ng kalusugan at safety sa trabaho ay isang pinaka importanteng parte ng pagtakbo ng isang kumpanya. Sa loob ng tema na ito ay mahalaga ang advice at training, sa pamamagitan ng mga sistema ng pagaasikaso ng safety. Para malaman higit

Sentro ng sistema na ito ay layunin at politika ng health at safety sa loob ng planning at pagaasikaso ng mga sistema ng trabaho at produksyon ng mga produkto at serbisyo upang malaman ang mga responsabilidad, proseso at resouces para sa pagaasikaso ng kumpanya at prevention, sa respeto ng mga batas.

Tuklasin ang mga oportunidad at pangyayari ng sektor na ito, sa loob ng Expo 2015.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari TRAINING AT SISTEMA NG PAGAASIKASO NG SAFETY

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto