Tema EDUCATION AT TRAINING / Daan:

Akademya at Conservatory para sa musika

Dito ninyo matatagpuan ang maraming pangyayari, bukas sa lahat, aktibidad ng musika at ng arte na inihanda ng lugar ng Venice sa loob ng Universal Exposition. Para malaman higit

Ang lugar ng Venice ay mayaman sa tradisyon ng mga akademya at conservatory para sa musika.

Ang conservatory ng musika ay isang oportunidad para sa estudyante ayon sa kaniyang kakayahan at pangangailangan: mula sa pagkanta hanggang sa paggamit ng isang instrumento ng musika, mula sa pagbabasa ng mga nota ng musika hanggang sa kabuuan ng isang grand opera.

Ang School of fine arts ay isang uri ng edukasyon sa mataas na kultura at ang sentro nito ay ang visual art at applied art.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari AKADEMYA AT CONSERVATORY PARA SA MUSIKA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto