Tema EDUCATION AT TRAINING / Daan:

Kinder garden, Kinder garden ng kumpanya

Sa pamamagitan ng programa na ito ay maaring tuklasin ang mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya ng sektor na ito sa okasyon ng Expo 2015 tungkol sa kinder garden ng kumpanya, at iba pang uring kinder garden, public at private, na naka kalat sa buong territoryo. Para malaman higit

Ang mga kumpanya ng Veneto ay palaging malapit sa pamilya at malakas ang pagtutuyod ng mga kinder garden bilang isang importanteng aktibidad na sosyal at bilang pagiingat para sa mga trabahador at kanilang mga anak.

Isang okasyon upang ipagpatuyod ang pagbabago ng sistema ng kumpanya at ang larawan ng kumpanya.

 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari KINDER GARDEN, KINDER GARDEN NG KUMPANYA

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto