Tema HEALTCARE / Daan:

Rest home at serbisyo para sa mga matandang tao

Pagkatapos ng pagbabago ng popolasyon sa territoryo ng Venice, ang mga kumpanya ay isang aktibong instrumento para sa produksyon ng mga facilities para sa mga matandang tao. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng mga facilities na ito ay posible magbigay ng tulong para sa bawat pangangailangan ng pasyente, ayon sa tamang at masmataas na kalidad.

Sa okasyon ng EXPO 2015 ay posibleng sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga rest home at ibang serbisyo para sa mga matandang tao.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari REST HOME AT SERBISYO PARA SA MGA MATANDANG TAO

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto