Tema HEALTCARE / Daan:

Private Clinics, laboratory at sentro diagnostic

Sa okasyon ng EXPO 2015 ay maaring tuklasin ang mga pangyayari na inihanda ng mga private Clinics ng lugar ng Venice. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng kalidad ng mga clinics na ito ay maaring magbigay ng isang mataas na nebel ng pagingat sa pasyente at ang kaniyang pangangailanga. Para sa paglalago ng serbisyo, ang pagsiliksik at pagbabago ng mga bagong teknolohiya ay sentro ng sistema ng healthcare ng Venice.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PRIVATE CLINICS, LABORATORY AT SENTRO DIAGNOSTIC

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto