Tema HEALTCARE / Daan:

Rehabilitation

Sa okasyon ng EXPO 2015 ay posibleng sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya ng sektor ng Rehabilitation at physiotherapy. Para malaman higit

Ang layunin ng mga kumpanya ng territoryo ay magbigay halaga sa mga proseso ng rehabilitation ng mga pasyente, sa pamamagitan ng mga programa para sa bawat pasyente. Ilan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng supporta na psychological bilang tulong sa bawat pasyente at pamilya.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari REHABILITATION

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto