Tema ANG DAAN NG ESPIRITU / Daan:

Lugar ng relihiyon

Sa pamamagitan ng programa na ito maaring sumali sa mga pangyayari na inihanda sa okasyon ng Expo 2015, at tuklasin ang mga esklusibong lugar, kung saan ang bida ay ang tahimig, ang pagsiliksik ng relihiyon, ang dasal, and meditation. Para malaman higit

Maraming ang mga santuaryo, simbahan, convent, monastery, lugar ng dasal, sa buong Venice, bilang halimbawa ng arte at kulgura.

Ang pinaka kilalang halimbawa ay: Padova at ang Basilica di Sant'Antonio, Verona at ang Santuaryo della Madonna della Corona di Monte Bando, Rovigo at ang santuaryo ng Beata Vergine Addolorata, Follina (sa probinsya ng Treviso) at ang Abbazia di Santa Maria, Vicenza at ang Santuario di Monte Berico, Venezia at ang Basilica della Madonna della Salute.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari LUGAR NG RELIHIYON

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto