Tema ANG DAAN NG ESPIRITU / Daan:

Kwadro na banal

Itong programa na ito ay isang pagkakataon na sumali sa mga maraming pangyayari na inihanda sa okasyon ng Universal Exposition 2015, sa tema ng mga kwadro na banal. Para malaman higit

Maraming artista ang ipinanganak sa lugar na Venice sa lipas ng panahon; marami din ang mga gumawa ng mga piece of art sa mga ibat ibang simbahan, sa mga malaki at malilit na bayan.

Salamat sa epekto ng mga ibang kultura ay nagsimula ang bagong larawan, piece of art na galing pa sa Byzantine Empire at matatagpuan pa ngayon sa mga maraming simbahan at museo.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari KWADRO NA BANAL

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto