Tema

ESTILO

Ang tema ng Estilo ay isang parte ng siklong produksyon ng lugar at isa sa pinaka kilala sa buong mundo, higit sa lahat ang trabaho ng artisan at ng mahulong trabaho gawa sa kamay. Para malaman higit

Sa pamamagitan ng maraming itineraryo, na inihanda sa okasyon ng Expo 2015, maari ninyo tuklasin ang mundo ng produksyon ng mga produktong ng trabahong artisan at mahulo, kasama sa bawat mga tradisyunal na instrumento.

Ang programa na ito ay inihanda ayon sa tanawin ng high fashion ng ginto at mahalagang bato.

Sa pamamagitan ng "made in Venice" ay palagi itong lugar na ito ang sentro ng produksyon sa buong mundo ayon sa moda at fashion. Ayon sa kalidad ang mga produkto ng lugar na ito ay walang katapat sa buong mundo at ay sentro ng mga produkto ng mataas na nebel. Ang mga produkto ng siklong produksyon ng Venice ay ang sentro din ng halaga ng Italia para sa lasa, design, sa aesthetics, sa estilo, sa mga trabaho na gawa sa kamay, at higit sa lahat sa mga bagong teknolohiya.
 
Bahay ng mga stilista at sentro ng produksyon na gawa sa kamay na walang katulad. Sa region ng Venice ay galing ang pinaka malaking brand ng moda ng buong industriya ng fashion: kakayahan at gawa sa kamay bilang pagmamalaki ng lugar na ito.
 

Pilihin ang isang daan conectado sa tema ESTILO

Daan
Pananamit at weaving factory
Salamat sa itineraryo na ito ay maaring sumali sa mga maraming pangyayari na inihanda sa okasyon ng ng Universal Exposition 2015 at pumasok sa mundo ng moda.

Magpatuloy...
Daan
Sapatos
Ang sapatos ay parang isang alahas: ito ay isang signal ng atin pagkatao. Sa produksyon na ito ay walang katapat ang lugar ng Venice.

Magpatuloy...
Daan
Accessory
Salamat sa programa na ito ay maaring sumali sa mga maraming pangyayari ng inihanda para sa Expo 2015, at tuklasin ang produksyon ng mga accessory. Sa industriya ng fashion, ang accessory ay isang pinaka importanteng parte: isang bag, isang alahas, isang detalye ay mahalaga.

Magpatuloy...
Daan
Industriya ng leather
Ang industriya ng leather sa lugar ng Venice ay mula sa pasado isa mga leader sa buong mundo ayon sa produksyon, ayon sa paglago ng teknolohiya at kalidad, ang ingat at respeto para sa kaligiran at ang pagbabago ng estilo.

Magpatuloy...
Daan
Industriya ng mata at produkto para sa mata
Bukas din ang mga pinto ng industriya ng mata at produkto para sa mata sa okasyon ng Expo 2015. Sa loob ng programa na ito maari ninyong tuklasin ang mga pangyayari na inihanda para ininyo.

Magpatuloy...
Daan
High fashion
Isa sa pinaka malaki katangian ng siklong produksyon ng Veneto ay tungkol sa high fashion. Maari ninyong tuklasin ang mundo ng high fashion puno ng mga pangyayari sa okasyon ng Universal Exposition 2015.

Magpatuloy...
Daan
Produksyon gawa sa kamay at malibas
Sa pamamagitan ng programa na ito ay maari ninyo tuklasin ang mga pangyayari para sa Expo 2015 tungkol sa mga kalidad ng lugar na ito at mga produksyon gawa sa kamay at malibas.

Magpatuloy...
Daan
Ginto at mahalagang bato
Kumikuntab sa atin mga mata ang arte ng ginto at mahalagang bato. Sa pamamagitan ng programa na ito na inihanda para sa atin ayon sa mga layunin ng Expo 2015 para pumasok sa mundo puno ng misteryo ng produksyon ng ginto at ng mahalagang bato ng territoryo ng Venice.

Magpatuloy...
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto