Tema ESTILO / Daan:

High fashion

Isa sa pinaka malaki katangian ng siklong produksyon ng Veneto ay tungkol sa high fashion. Maari ninyong tuklasin ang mundo ng high fashion puno ng mga pangyayari sa okasyon ng Universal Exposition 2015. Para malaman higit

Ang territoryo ng Venice ay isang napaka laking sentro ng sektor ng produksyon ng mga damit na malabis, kasama sa sistema ng mga stylist, designer, mananahi, trabahador ng gawa sa kamay, trabahador sa mga fashion show, trabahador sa comunication at pagbebenta.

Isang napaka mahirap na sektor puno ng maraming kakayahan ay ang sekreto ng region na ito at ng made in Italy, bilang halimbawa sa buong mundo.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari HIGH FASHION

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto