Tema TURISMO AT RECEPTION HOTELS / Daan:

Suidad ng arte at Suidad nakaligid sa mga pader

Sa pamamagitan ng programa na ito maari ninyong tuklasin ang mga pangyayari, na inihanda sa okasyon ng Expo 2015, kasama sa mga napaka magandang suidad ng arte at nakaligid sa mga pader ng territoryo ng Venice. Para malaman higit

Ito ay isang biyahe ng katunayan at leyenda, sa loob ng historya, tuklasin ang hangin ng buhay at ang pasado sa gitna ng mga daan sa mga pinaka magandang lugar, maari ninyong tuklasin ang mga pagmamalaki ng territoryo ng mananahin ng kultura.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari SUIDAD NG ARTE AT SUIDAD NAKALIGID SA MGA PADER

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto