Tema TURISMO AT RECEPTION HOTELS / Daan:

Facilities at serbisyo para sa mga pangyayari at kongreso

Sa pamamagitan ng grupong pangyayari na ito maari ninyo tuklasin ang sistema ng mga kongreso sa Region na ito. Maraming ang mga katangian na inahandog ng territoryo ng Venice tungkol sa mga kongreso para sa bawat pangangailangan: mula sa mga workshop hanggang sa iba pang convention, mula sa Exposition ng mga fair hanggang sa mga fair at ang esklusibong pangyayari ng tailor made. Para malaman higit

Ang mahabang tradisyon ng sektor ng meeting at kongreso ay signal ng maraming location: hotel, historical na tirahan, mansion, kastilyo, abbey, na may eksperto na trabahador at event room na may bagong teknolohiya. Tuklasin ang sektor behind the scene ng mahirap ng pagaasikaso ng sistema na ito sa pamamagitan ng mga esklusibong programa sa okasyon ng Universal Exposition 2015.

Diskubre ninyo ang mga pangyayari FACILITIES AT SERBISYO PARA SA MGA PANGYAYARI AT KONGRESO

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto