Tema

RESPETO PARA SA KALIGIRAN

Ang mga kumpanya na "green", na may respeto sa kaligiran ay nagtatrabaho upang lumago ang situasyon ng lugar na ito. Para malaman higit

Kasali sa partnership na ito ay ang mga eskuwelahan, teachers at mga citizen upang ipakilala sa kanila at magbigay ng mga importanteng impormasyon tungkol sa kailangan ng respeto ng buong territoryo ng Venice para sa kaligiran.

Kasali sa programa ng respeto ng kaligiran ay ang green economy, ang green chemistry, hanggang sa produksyon na mababang polusyon, hanggang sa mga makina para sa paglago ng kaligiran at sa hydrogeological maintenance ng territoryo, mula sa marine safeguard hanggang sa pagaasikaso ng basura (garbage collection, disposal at recycling).  

Bukas ang mga pinto sa lahat ng mga bisita ayon sa layunin ng tema na ito, upang magkaroon ng mas malalim na ingat tungkol sa respeto ng kaligiran ng mga kumpanya.

Pilihin ang isang daan conectado sa tema RESPETO PARA SA KALIGIRAN

Daan
Green Economy at Green Chemistry
Salamat sa EXPO 2015 maaring sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya ng grupong green economy sa respeto ng kaligiran.

Magpatuloy...
Daan
Produksyon sa respeto ng kaligiran: iwasan ang polusyon
Ang sentro ng mga layunin ng mga bagong "berdeng" kumpanya ay ang respeto para sa kaligiran at ang produksyon ng mga produkto ayon sa parehong isipan. Ito ang proposal ng mga kumpanya ng lugar ng Venice.

Magpatuloy...
Daan
Mechanics para sa respeto ng kaligiran
Ang pagaasikaso ng kalidad ng kaligiran ay sa mga katangian ng systema ng serbisyo bilang respeto ng kaligiran.

Magpatuloy...
Daan
Pagpapanatili na Hydrogeological sa territoryo
Ang layunin ng region ng Venice at kanyang mga kumpanya ay ang pagpapanatili ng palanggana na hydrogeological sa territoryo, upang iwasan ang peligro para sa bayan at bilang tulong para sa systema agrkultura at tubig.

Magpatuloy...
Daan
Mose, dike at mga iba pang aktibidad upang iwasan ang baha
Sa okasyon ng EXPO 2015 maaring sumali sa mga pangyayari na inihanda ng mga kumpanya sa sektor ng mga aktibidad upang iwasan ang baha.

Magpatuloy...
Daan
Aktibidad ng recovery
Sa pamamagitan ng programa na ito maari ng sumali sa mga pangyayari na inihanda sa panahon ng EXPO 2015 tungkol sa mga aktibidad ng recovery.

Magpatuloy...
Daan
Collecting, disposal at recycling ng mga basura
Ang collectiong ay upang iwasan ang pagsayang ng mga materyales na maari pang gamitin para tulungan ang siklong produksyon at paggamit ng mga materyales, pagbawas ng consumption ng mga materyales at paggamit ng enerhiya at polusyon.

Magpatuloy...
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto