Tema RESPETO PARA SA KALIGIRAN / Daan:

Produksyon sa respeto ng kaligiran: iwasan ang polusyon

Ang sentro ng mga layunin ng mga bagong "berdeng" kumpanya ay ang respeto para sa kaligiran at ang produksyon ng mga produkto ayon sa parehong isipan. Ito ang proposal ng mga kumpanya ng lugar ng Venice. Para malaman higit

Itong programa na ito ay kasali sa EXPO 2015 ay isang tulay sa gitna ng mga kumpanya na may respeto sa kaligiran at ang pangangailagan ng mga kliyente at ng kaligiran.
 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PRODUKSYON SA RESPETO NG KALIGIRAN: IWASAN ANG POLUSYON

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto