Tema TUBIG / Daan:

Mineral na tubig at softdrinks

Ang territoryo ng Venice ay mayaman sa mga tubig na mineral na mayroong maraming ibat ibang katangian na nakakalat sa mga lugar ng Venice, Padova at Vicenza. Para malaman higit

Ito ay mga uring tubig na mababang ang nebel ng sodium, tubig na mineral, mayaman sa calcium, magnesium at sodium bilang halimbawa ng ilan sa lahat ng mga katangian.

Ila sa mga uri nito ay magiging softdrink. Sa panahon na ito malaki ang halaga ng tubig sa mundo ng mga pagkain. Maari sumali sa mga pangyayari sa okasyon ng Expo 2015.


 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari MINERAL NA TUBIG AT SOFTDRINKS

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto