Tema TUBIG / Daan:

Paglilinis ng tubig

Sa programa na ito ay kasalin din ang pangyayaring sa loob ng Universal Exposition para sa bawat kangangailanga tungkol sa paglilinig ng tubig. Para malaman higit

Ang tubig ng lugar ng Venice, halimbawa, ay galing sa isa mga pinaka malaking burol o bundok ng buong Europa, sa gitna ng mga lugar ng Venice, Padova at Treviso.

Ang tubig ay galing sa ilog ng Sile, ang pinaka importanteng ilog sa Italia, na mayroon malinis at drinkable na tubig. Ang mga makina na ginagamit ay may kasamang filter na activadet carbon at salamat sa mga bagong gamit na ito mas masarap ang lasa at ang mga katangian. Sa mga ibang parte ng territoryo malalim ang pinamumulan ng tubig. 

Diskubre ninyo ang mga pangyayari PAGLILINIS NG TUBIG

Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto