Subscribe na sa Expo.Veneto

Sa pamamatigan ng website MyExpo ay maari ninyong hanapin ang bawat landas, aktibidad, Tour na inihanda para saiyo ng bawat kumpanya at autoridad, partecipant sa proyekto ng Expo.Veneto 2015.

Ipasok ang mga personal data para mag register ng personal profile. Sa pamamagitan ng profile na ito ay maaring magkaroon ng "listahan ng mga paborito" para mag plan, magaasikaso, at magkaroon ng updates tungkol sa mga pagbisita sa loob lugar na ito, ay maaring pilihin ang listahan ng mga pangyayari, aktibidad, tour, parties... na inihanda sa lugar ng Venice para sa panahon ng Expo 2015.
Pangalan *
 
Apelido *
 
Cuidad
Bayan *
 
Email *
  
Password *
 
Piliin ang paksa ng interes
Gusto mong makatanggap ng mga pinakabagong balita?:
  • AGRIKULTURA
  • INDUSTRIYA NG AGRIKULTURA
  • ALAK
  • KARNE
  • ISDA
  • TINAPAY, PASTA AT MATAMIS
  • KALIDAD NG MGA PAGKAIN AT INUMIN
  • TERRITORYO AT TANAWIN
  • BAGONG TEKNOLOHIYA PARA SA PAGBABALAK NG BAYAN
  • RESPETO PARA SA KALIGIRAN
  • TUBIG
  • WELLNESS SA TUBIG
  • ALAGANG HAYOP
  • RESEARCH AT PAGBABAGO
  • INFRASTRUCTURES AT TRANSPORT
  • HOUSING AT HOSTING STRUCTURES
  • FINANCE
  • TRADISYUNAL NA ARTISAN
  • ESTILO
  • SPORT AT FREE TIME
  • EDUCATION AT TRAINING
  • KULTURA AT SHOWS
  • TURISMO AT RECEPTION HOTELS
  • ARTE
  • ANG DAAN NG ESPIRITU
  • KARIWASAAN
  • HEALTCARE
  • TRABAHO AT TRABAHADOR
  • KONEKSYON SA MUNDO
  • PUBLIKONG PERFORMANCE, FAIR EXHIBITION AT FESTIVAL
 

 
 

* Obligatory fields
Schedule ng Expo Veneto

Araw ng mga pangyayari

Pindutin ang araw na gusto ninyo para idagdag ito sa inyong mga pangyayari

1 Hindi available na araw 1 Available na araw 1 Panahon na gusto