Policy Privacy

Ayon sa website ng www.expoveneto.it, pinapaalala na ang karamihan ng mga pahina at contents ay maaring bisitahan ng mga users na kahit walang identification at counseling. Kung saan ay kailangan ang registration (reserved area) ay kailangan ang mga personal information data. Kung hindi ipapasok ang mga impormasyon na inihiling sa mga obligatory fields ay hindi maaring pumasok sa reserved area. Maari din i send ang mga personal data sa pamamatigan ng e-mail.

Sa mga kaso na matatagpuan sa taas pinapaalala na ang mga personal data ninyo ay ginagamit ng EXPOVENETO ayon sa batas nr. 196 ng 30 June, Codigo ng proteksyon ng mga personal na impormasyon.

Ang Attiva spa ay responsable para sa mga impormasyon na inihiling. Ang headquarters ng Attiva spa ay Via Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA P.IVA (Tingnan WHO WE ARE)

Pinapaalala namin ng ang mga personal na impormasyon at sakali ang mga e-mail addreess ay at iba pang impormasyon para sa registration sa reserved ared ay para sa mga sumusunod na purpose: (a) magbigay ng serbisyo pagkatapos ng acceptance ng Reglamento at/o ng mga general conditions ng kontrato; (b) kailangan na aktibidad para magkareceive ng mga newsletters; (c) ang test ng tamang paggagamit ng account mula sa tamang users at proteksyon ng account; (d) ang pagaasikaso assistance tungkol ang mga ibat ibang serbisyo; (e) ang pagbabago at pagkabuti ng kalidad ng website EXPOVENETO ang para magkaroon ng bagong functions, characteristics at serbisyo; (f) ang pagaasikaso ng sakaling warning ng paggamit ng website ng mga users; (g) ang sakaling dinunsya ng masamang at illecit na aktibidad sa mga akma na autoridad; (h) obligation ayo sa batas at reglamento; (i) pagsend ng mga komunikasyon tungkol sa mga pangyayari na inihanda para sa EXPOVENETO.

Ang kasunduan sa mga paggagamit ng personal na impormasyon ay kailangan. Kung hindi kayo papayag walang kináhinatnan; hindi maaring magbigay ng serbisyo sa inyo.

Para mag bigay ng tamang serbisyo gaya nakasulat sa taas, ay kailangan na ibigay ang mga personal na impormasyon ninyo sa ibang trahabador ng EXPOVENETO. Ang iniyon personal na impormasyon ay ibibigay sa Civil Court at Surveillance kung ito ayon sa mga batas at reglamento. Ayon sa batas n.196 ng 30 June 2003 tungkol sa proteksyon ng mga personal na impormasyon, ang mga personal na impormasyon ay hindi ikakalat.

Ayon sa pagaasikaso ng mga personal na impormasyon, ay mayroon karapatan ang user ayon sa art. 7) ng Codigo ng proteksyon ng mga personal na impormasyon:

"Art. 7. Karapatan na pumasok sa mga personal na impormasyon at ibang karapatan."
 1. Ang interesado ay mayroon karapatan na mangtanong tungkol sa existence ng kaniyang personal na impormasyon, kahit hindi naka register.
 2. Ang interesado ay mayroon karapatan na mangtanong tungkol sa:
  1. ang paggaling ng mga personal na impormasyon;
  2. ang purpose ng pagaasikaso ng mga data;
  3. kung paano ay gagamitin ang mga data sa pamamagitan ng technolohiya;
  4. ng mga identification ng user, ang mga responsable ayon sa art. 3 comma 2;
  5. tungkol sa mga tao o grupong tao kung saan pinapasend ang mga data sa loob ng lugar na ito.
 3. Ang interesado ay mayroon karapatan magkaroon ng:
  1. update, o rectification, kung mayroon interest, o pagbabago ng mga data;
  2. cancel, pagbabago na walang pangalan o ang interruption ng mga personal na impormasyon na laban sa batas, at laban sa layunin kung bakit ito data na ito ay nakafiled.ì;
  3. statement na ang mga operation ay a) at b) ay kilala ayon sa contents nila at kung kanila ito ipinadala o pinaalam.
 4. Ang interesado ay mayroon karapatan na mag oppose:
  1. dahil sa pagaasikaso ng mga personal na impormasyon ng user;
  2. sa pagaasikaso ng mga personal na data tungkol sa pagsend ng materyal ng advertisement o marketing research o ibang business comunication.
Para sa pagaasikaso ng mga karapatan ayon sa batas 196/03 art 7., maaring macontact ng user ang Attiva S.p.A. sa pamamagitan ng isang kasulatan sa address ng Via Portenari 21/23 - Marghera VENEZIA, o sa pamamagitan ng e-mail: info@expoveneto.it.

Maaring monitoring ng EXPOVENETO ang paggagamit ng mga user ng website (kung ilan beses pumapasok sa website, anong serbisyo ang ginagamit, data, impormasyon na ginagamit ng user o iba pa). Ginagamit din ang ilan "transparent GIF" upang maverify kung ang mga email na galing sa EXPOVENETO para sa mga user, ay binuksan. Walang pangalan o impormasyon ng user gagamitin ang EXPOVENETO (personal na data, cookies, IP address, clickstream data, browsers, etc). Ito ay para sa paglago ng website at para ma monitor ang ang gusto, aktibidad, paborito a comunications ng user. Gagamitin din ng EXPOVENETO ang ilang cookies, "transparent GIF" at ibang impormasyon ng files para: (a) ma verify ang mga promo campaign; (b) memorize ang mga impormasyon galing sa user; (c) check ang mga elements, gaya ng kung ilan bisita, pahina, etc; (d) ipasok ang contents na binigay ng user.